Vyhledej
Rady na cesty
> cesty s dětmi
> doprava
> nebezpečí
> nedej se
> praktické
> ubytování
Vybavení
> jak vybrat
> literatura
> materiály
> novinky
> testovna
Turistika
> cyklo
> expedice
> hory
> lyže a sněžnice
Práce v zahraničí
> zkušenosti
On-line cesty
> seriály
> blogy
> humor
Nejčtenější články
Novinky emailem
Partneři

Portál o inline bruslení nejen na Ladronce

přehledný seznam kempů

Spolujízda.eu - server pro spolujízdu

Diashow ze Severní Ameriky

Královédvorsko
 Ubytování, restaurace, turistika ve Dvoře Králové n. L. a okolí.

www.Cottage.cz
Portál o turistice a ubytování v NP České Švýcarsko.


Vybavení do přírody
Naše ikona:

Průvodce světem vybavení a cestování

.

ČRAfrikaAmerikaAsieAustrálie a OceánieEvropaStř. východ
KALiMERA > Turistika > hory

Horský vůdce a průvodce po francouzsku

Kateřina Sekyrková / 22.10.2003
Diskuse a spory o tom, co čeští horští vůdci a průvodci umí a co by umět měli, se v srpnu opět rozohnily. Hory si, jako každým rokem, vybraly své oběti a hledá se viník. Že by průvodci?
 
Úroveň našich průvodců se se zahraničními těžko srovnává. O mnohém však vypovídá již příslušné vzdělání. U nás jde o stav značně nepřehledný a silné je i tvrzení, že nějaký systém vzdělávání v tomto oboru zde existuje. O mezinárodně uznávaném a státem zastřešeném vzdělání horských vůdců a průvodců ve Francii nás seznámil horský průvodce Ronan Begoc. Kde jinde než v údolí Chamonix, v první české chatě zvané La Llyre.

 „Kurz horského vůdce je nejtěžší státní sportovní zkouškou“, začíná Ronan Begoc s respektem ke svým kolegům. Po absolvování kurzu je takový člověk uznáván mezinárodní asociací horských vůdců UIAGM (Union internationale des associations de guide de montagne). Horský vůdce z Chamonix, kde probíhá většina kurzů (sídlí zde národní horolezecká škola), tak může legálně vodit lidi na Mt. Blanc, na Kilimandžáro i na vrcholy v Himaláji. Francouzské cestovní kanceláře zaměřené na turistiku mají ze zákona povinnost si horského vůdce pronajímat. Stát nezapomíná ani na zákon, podle kterého se zkoušky horského vůdce dělají. Zkouškami však speciální kurzy na státní škole ENSA (Ecole nationale de ski et d´alpinisme) nekončí. Zkoušení probíhá po celou dobu studia.
Na škole ENSA můžete získat 3 tituly: horský průvodce, čekatel horského vůdce a horský vůdce. Jako horský průvodce můžete provádět lidi tam, kde není třeba horolezecké vybavení. Nemáte s klienty přístup na ledovce a nezajištěnou skálu. Čekatel horského vůdce má již větší volnost. Limitován je pouze nadmořskou výškou 4000 m.n.m. a náročností výstupu, která nesmí překročit výstup normální cestou na Mt. Blanc (včetně). Horský vůdce není kromě počtu osob nijak limitován.
Horský průvodce
Jednou z nejtěžších zkoušek jsou samotné přijímačky. Po předložení seznamu 30 absolvovaných túr se k nim možná dostanete. Z třídenního zkoušení strávíte 2 dny v terénu. Hned první den je vám stanoven časový limit na překonání 2 – 2500 m převýšení na 25 km s dvanáctikilovým batohem na zádech. Ještě s 10% zpožděním budete úspěšní. Následuje túra v technicky náročném terénu – blátem, po drolivé skále, sutí, v křoví… Komise vás bedlivě pozoruje a zaznamenává vaše chyby. Další den je zaměřen na orientaci v terénu. Dle slov Ronana Begoc, bývala tato zkouška nejtěžší, v poslední letech je již mírnější. Nejnáročnější se stala poslední - ústní část zkoušky, kdy komise zjistí vaše znalosti o horách, komunikační dovednosti a především se přesvědčí o vaší motivaci. Většina, kolem 80 % přihlášených, si projde vstupními zkouškami dvakrát. K jejich úspěšnému složení nesmíte zaváhat u žádné z jejích částí. Přihlásit znovu se můžete až za rok. Samotné vzdělání začíná na jaře a trvá 1,5 roku. Teoretická část zaměřená na obecné předměty (legislativa, biologie, pedagogika, fyziologie, historie, cizí jazyk, trenérství, atd.) není povinná. Pokud jste dostatečně sebevědomí, netrávíte měsíc v lavici a jdete rovnou ke zkoušce. Ta je společná pro všechny sportovní profese. Specifickým vzděláním již musí projít každý. Meteorologie, znalost klimatických podmínek a terénu, záchranné práce, fauna, flóra, ekologie, geologie a marketing – to vše za měsíc zvládnete a máte před sebou praktickou část. Zimní kurz se zaměřuje na sníh a hory – pohyb mimo sjezdovky, nebezpečí lavin atd. Během letní i zimní praxe se zúčastníte 20 výstupů s horským vůdcem a jeho lidmi, 10 túr si projdete sami. Nakonec jich z toho musíte celkem 15 podrobně popsat a zhodnotit. Tato kritika se podobá závěrečné diplomové práci, ve které zpracujete jedno technické téma. Praktická zkouška se skládá z vedení skupiny na túru a poté provádění dvou zkoušejících, kteří hodnotí zejména bezpečnost a informační hodnotu túry. Předávání obecných i specifických znalostí turistům se tak stává jednou z hlavních náplní horského průvodce. Ústní zkouška je obhajobou sepsané práce. Jednou za 6 let je absolvent pozván na povinné třídenní doplnění informací a seznámení s novinkami v oboru.
Horský vůdce
Zájemce o studium na horského vůdce nemusí být průvodcem. Součástí odevzdané přihlášky je seznam 50 – 60 velmi přesně popsaných horolezeckých výstupů. Zákonem je předepsáno, kolik z těchto výstupů je absolvováno na skále, mixovém terénu (led a skála), na ledovci a na lyžích. Podmínkou je uskutečnění 10 náročných výstupů nad 4000 m.n.m. a u kterých je obecně uznávané smrtelné nebezpečí. Túry jsou tak náročné, že většina uchazečů je nucena je lézt programově. Již přihláška je konečnou pro 20 % uchazečů.
Na pětidenní vstupní zkoušky se sejde kolem 300 lidí. Co den, to jedna zkouška. Na skialpinistickém výstupu komise zjistí vaši fyzickou zdatnost a technickou zručnost. Měli byste umět sjet na lyžích kamkoliv a zastavit kdekoliv tak, abyste dokázali pomoci někomu i ze žlabu. Lezecká zkouška je opět v terénu, ovšem vybraném tak, aby každý váš krok vzhůru znamenal větší náročnost. Kdo vyleze až nahoru, postupuje. Končí se obtížností 6C. Další den se vyráží na čistě ledovcový výstup, který je rozdělen na dvě části. Nejdříve jste spuštěni do 20 – 25 m hluboké trhliny a pomocí 2 cepínů a maček se hrabete nahoru. Ve druhé části dokazujete komisi svoji znalost techniky při postupu na ledu pomocí jednoho cepínu. Čtvrtý den je nejnáročnější a není výjimkou, že při absolvování zejména první třetiny této zkoušky asistuje vrtulník. Po celou dobu máte na nohou jedny, stejné boty. Nejdříve se v nich co nejrychleji přesunete na moréně z bodu A do bod B. Po celé trase vás pozoruje komise, které máte dokázat, že jste kamzík. Přes morénu se tak dostanete k úpatí sněhového pole u skály. Pole s tvrdým sněhem a 40% sklonem přehopsáte a stojíte u skály. Skalní stěnu máte za úkol vylézt, ale ne v lezačkách. Na nohou nosíte stále stejné, s velkou pravděpodobností pevné kožené boty. Vstupní zkoušku ukončujete pohovorem, u kterého se probírají cesty z vámi předloženého seznamu. Před vámi budou sedět lezečtí „psychopati“, kteří většinu cest sami otvírali a vědí přesně, jak to v daném období na hoře či ledovci vypadá. Skutečně se zde nedá nic ošvindlovat. Pokud jste sami neabsolvovali všechny cesty nebo si nepsali dostatečně podrobné zápisky a pár věcí zapomněli, nemáte šanci.
Vzdělání horského vůdce se odehrává na více místech světa. Přijatých 50 – 60 lidí je rozděleno na skupiny o 7 – 8 lidech s 1 profesorem. Ten vás v rámci letní stáže po 5 týdnů vzdělává, od všeho probere trochu (lezení, skály, led atd.), prakticky i teoreticky. Vlastně právě na něm záleží, kde váš výcvik bude probíhat. Jeden týden je volitelný a je na vás, co si vyberete za specializaci. Po celou dobu jste pod neustálým dozorem, který vás hodnotí. Projdete tak velmi malými, specifickými zkouškami. Zimní stáž trvá jen 4 týdny. Kromě lezení v ledu, zkoušek různých terénů a stylů, sedíte pár dní i nad teorií. Zkoušeni jste průběžně, stejně jako v zimě. Mezi letní a zimní stáží máte „volno“ a můžete pracovat. Jako čekatel horský vůdce se však můžete uvádět až po prvním půl roce (letní + zimní stáž). Poté co medaili čekatele obdržíte, máte 2 roky na samovzdělávání. Musíte uskutečnit jeden výstup s klientem v rámci limitů (viz výše) a chodit sami nad tyto limity. Procházíte a objevujete nové cesty, abyste si ověřili nabité zkušenosti a znalosti. Potom se opakuje letní a zimní vzdělávání. Závěrečné zkoušky nejsou. Jste přeci sledováni a zkoušeni po celou dobu. Jste horský vůdce. Nebo vůdkyně. Z aktivních 1100 horských vůdců je 5 žen. „Práce horského vůdce je psychicky velmi náročná. Čím dál tím více lidí se spoléhá, že horský vůdce nebo průvodce za ně zvládne všechno“, končí Ronan Begoc výklad nejen o své profesi. Práce horského vůdce je sezónní a placena je na základě doporučených tarifů. Za služby horského vůdce zákazník zaplatí 255 Euro/den, za horského průvodce 148 Euro. Kurz horského vůdce vás vyjde v přepočtu na zhruba 200 000 Kč.
V ostatních alpských zemích je tento vzdělávací systém podobný. Každá země má svoji národní asociaci horských vůdců, které zastřešuje UIAGM.
Česká republika není alpskou zemí a zdá se tedy zbytečné mít zde takto vzdělané horské vůdce. České cestovní kanceláře do náročných terénů ovšem s klienty jezdí. Přitom v Čechách není jediný horský vůdce se srovnatelným, mezinárodně uznávaným titulem, jakého se dostává zájemcům ve Francii. Titul jistě neznamená úplný pocit bezpečí, ale vy se necháte dobrovolně operovat doktorem, který nemá titul, protože na studium neměl čas a peníze? No vidíte, a přesto něco podobného většina klientů českých cestovních kanceláří dělá…

Informace v češtině nejen o pronájmu horských vůdců v údolí Chamonix najdete na http://www.montsbleus.com

 
Související články
Na lyžích po Mer de Glace
 
Přečteno 11601x
 
 
 
Komentáře
Nike Cortez MenHolder, Reagovat
Adidas Sneakers For MenRobert, Reagovat
Nike VapormaxDarleen, Reagovat
Ferragamo BeltWilliam, Reagovat
Christian Louboutin Shoes OutletCatalina, Reagovat
Fenty PumaAnthony, Reagovat
Goyard HandbagsJoseph, Reagovat
Christian Louboutin Heels Lisa, Reagovat
Air Force 1Darleen, Reagovat
Valentino SandalsJoseph, Reagovat
Bottega Veneta HandbagsRodolfo, Reagovat
Rihanna PumaKim, Reagovat
SkechersJanes, Reagovat
Lebron 15Parker, Reagovat
KD ShoesBarbara, Reagovat
Adidas Yeezy Boost 350Kim, Reagovat
Ed Hardy ClothingWilliam, Reagovat
Kate Spade Outlet OnlineCody, Reagovat
Red Jordan 11Sarah, Reagovat
Cheap Pandora CharmsBynoe, Reagovat
Adidas YeezyKim, Reagovat
Nike Air Max 90Webb, Reagovat
BalenciagaRodolfo, Reagovat
Longchamp HandbagsCody, Reagovat
Birkenstock Sandals Kim, Reagovat
Pandora RingSantos, Reagovat
Wholesale NBA JerseysHolder, Reagovat
Cheap NFL Jerseys From ChinaKatherine, Reagovat
NBA Jerseys ShopMaria, Reagovat
Nike Kyrie 3Bynoe, Reagovat
Custom Baseball JerseysWalker, Reagovat
Nike Air Max 98 GundamGeorgette, Reagovat
Adidas Outlet StoreTim, Reagovat
James Harden shoesSarah, Reagovat
Adidas Sneakers For MenRobert, Reagovat
Nike StoreMaria, Reagovat
Pandora CharmsWilliam, Reagovat
Adidas ShoesKatina, Reagovat
Red BottomAnthony, Reagovat
NFL Team ShopDarleen, Reagovat
Jimmy Choo OutletJanes, Reagovat
Nike Cortez WomenHolder, Reagovat
Pandora Jewelry Official SiteWilliam, Reagovat
Birkenstock SandalsLisa, Reagovat
Valentino Shoes OutletJoseph, Reagovat
Cheap NBA JerseysPhyllis, Reagovat
Soccer Cleats On SaleParker, Reagovat
Polo Ralph LaurenBarbara, Reagovat
Ray Ban Eyeglasses For SaleRodolfo, Reagovat
Valentino SneakersAnthony, Reagovat
Kyrie 3Bynoe, Reagovat
Nike Air VapormaxBarbara, Reagovat
MLB Baseball JerseysWalker, Reagovat
PandoraWilliam, Reagovat
Pandora Necklace For WomenGeorgette, Reagovat
Jordans 11Tim, Reagovat
Birkenstock SaleBarbara, Reagovat
Christian LouboutinMaria, Reagovat
GoyardNicholas, Reagovat
Pandora Jewelry OutletBarbara, Reagovat
SkechersWilliam, Reagovat
Nike Air Max 270Joseph, Reagovat
AdidaHolder, Reagovat
Coach FactoryJanes, Reagovat
Ray Ban Outlet Online William, Reagovat
Ferragamo BeltsCatalina, Reagovat
Nike HuarachesKim, Reagovat
Jordan 11 RedWebb, Reagovat
AdidasAnthony, Reagovat
Christian Louboutin ShoesWebb, Reagovat
Nike StoreAnthony, Reagovat
Pandora EarringsAnthony, Reagovat
Clarks Shoes WomenWebb, Reagovat
Jordan 11 RedCody, Reagovat
Jordan 11Rodolfo, Reagovat
Louboutin HeelsKim, Reagovat
Womens Nike ShoesRobert, Reagovat
Yeezy BoostCatalina, Reagovat
James Harden shoesRodolfo, Reagovat
Asics Gel KayanoJoseph, Reagovat
Jordan 11 LowKatina, Reagovat
Pandora Bracelets ClearanceAnthony, Reagovat
LouboutinKatina, Reagovat
Nike Air Max 98Nicholas, Reagovat
Jordans SneakersAnthony, Reagovat
Ralph Lauren OutletSarah, Reagovat
Nike KD 11 shoesCatalina, Reagovat
Chaussure Air Max 90Sarah, Reagovat
Skechers OutletWilliam, Reagovat
NFL Store Online ShoppingHolder, Reagovat
Nike Air MaxPhyllis, Reagovat
YeezyAnthony, Reagovat
NFL JerseyDarleen, Reagovat
Adidas NMDWalker, Reagovat
v1212assasasa, Reagovat
Balenciaga SneakersLisa, Reagovat
Pandora Jewelry OutletJanes, Reagovat
Birkenstock OutletWilliam, Reagovat
Pandora JewelryDarleen, Reagovat
Blue Tint YeezyWilliam, Reagovat
Nike ClearanceJoseph, Reagovat
Louboutin ShoesCody, Reagovat
Adidas SuperstarParker, Reagovat
Jordan 11Sarah, Reagovat
NHL ShopWalker, Reagovat
Kate Spade Outlet OnlineKatina, Reagovat
Asics Gel Nimbus 19Joseph, Reagovat
Adidas SneakersJoseph, Reagovat
Fenty PumaTim, Reagovat
Air Max 97Joseph, Reagovat
Yeezy Boost 350Rodolfo, Reagovat
Standard Issue OakleyWilliam, Reagovat
Moncler OutletRodolfo, Reagovat
Jordans SneakersKatherine, Reagovat
Pandora CharmsTim, Reagovat
Pandora EarringsNicholas, Reagovat
Air JordanHolder, Reagovat
Air Max 90 Pas CherWilliam, Reagovat
Air JordansJanes, Reagovat
Ray Ban Sunglasses On SaleLisa, Reagovat
Nike SneakersHolder, Reagovat
Air Max 720Phyllis, Reagovat
Adidas NMDWilliam, Reagovat
Jimmy Choo Shoes OutletJanes, Reagovat
Goyard BagsAnthony, Reagovat
Air MaxKatina, Reagovat
Michael Kors CanadaSarah, Reagovat
Puma Shoes OutletCatalina, Reagovat
Nike HuaracheLauren, Reagovat
MonclerParker, Reagovat
NMDSMaria, Reagovat
NMD AdidasNicholas, Reagovat
NFL Store Online ShoppingPhyllis, Reagovat
KD ShoesSantos, Reagovat
Asics Gel Nimbus 19Joseph, Reagovat
Red Bottoms ShoesBarbara, Reagovat
Nike Factory StoreBarbara, Reagovat
FitflopNicholas, Reagovat
Pandora Jewelry OutletWilliam, Reagovat
Fitflops Sale ClearanceJoseph, Reagovat
BirkenstocksRodolfo, Reagovat
Ralph LaurenWilliam, Reagovat
Pandora BraceletsNicholas, Reagovat
Kyrie Basketball ShoeLisa, Reagovat
FerragamoBarbara, Reagovat
Valentino SandalsRodolfo, Reagovat
Yeezy 500Phyllis, Reagovat
Asics Outlet OnlineGeorgette, Reagovat
Pandora Jewelry OutletBarbara, Reagovat
Air Max 270Maria, Reagovat
Moncler OutletMaria, Reagovat
Cheap NBA JerseysPhyllis, Reagovat
Goyard BagsRobert, Reagovat
yuankai71yuankai71, Reagovat
Kate SpadeRodolfo, Reagovat
Mezinárodní horský průvodce UIMLA v ČRMichal Lollok, Reagovat
Horský vůdce - nic nového v ČRMartin, Reagovat
Horský vůdce - nic nového v ČRMartin, Reagovat
Re: Horský vůdce - nic nového v ČRMartin, Reagovat
Re: Horský vůdce - nic nového v ČRMartin, Reagovat
Re: Horský vůdce - nic nového v ČRMartin, Reagovat
Re: Horský vůdce - nic nového v ČRMartin, Reagovat
Re: Horský vůdce - nic nového v ČRMartin, Reagovat
Re: Horský vůdce - nic nového v ČRMartin, Reagovat
Re: Horský vůdce - nic nového v ČRMartin, Reagovat
Re: Horský vůdce - nic nového v ČRMartin, Reagovat
Re: Horský vůdce - nic nového v ČRMartin, Reagovat
Re: Horský vůdce - nic nového v ČRMartin, Reagovat
Mont BlancJiri Schmiedt, Reagovat
souhlasSchmiedt, Reagovat
 
Přidat komentář
Vypsat označené komentáře
Vypsat všechny komentáře
Zobrazit všechny chronologicky
 
Poslat odkaz
Tisk
Zpět
Inzerce | O nás | Tištěná verze
KLUB KALiMERA
jméno:
heslo:
Přidat článek
Chcete se přidat?
Střípky
Běžky pro turisty i aktivní sportovce - podle čeho vybírat a jaké si koupit?Jak připravit své nové běžkyKontakty na horskou službu
Komerční sdělení
Vybavení na běžky - lyže, boty, hole, bundy, termoprádlo
Štěrba nabízí: