Vyhledej
Rady na cesty
> cesty s dětmi
> doprava
> nebezpečí
> nedej se
> praktické
> ubytování
Vybavení
> jak vybrat
> literatura
> materiály
> novinky
> testovna
Turistika
> cyklo
> expedice
> hory
> lyže a sněžnice
Práce v zahraničí
> zkušenosti
On-line cesty
> seriály
> blogy
> humor
Nejčtenější články
Novinky emailem
Partneři

Portál o inline bruslení nejen na Ladronce

přehledný seznam kempů

Spolujízda.eu - server pro spolujízdu

Diashow ze Severní Ameriky

Královédvorsko
 Ubytování, restaurace, turistika ve Dvoře Králové n. L. a okolí.

www.Cottage.cz
Portál o turistice a ubytování v NP České Švýcarsko.


Vybavení do přírody
Naše ikona:

Průvodce světem vybavení a cestování

.

ČRAfrikaAmerikaAsieAustrálie a OceánieEvropaStř. východ
KALiMERA > Práce v zahraničí > zkušenosti

Práce ve Francii: po příjezdu do země

Redakce, Eva Decroix / 30.01.2009
Našli jste si „vysněnou práci“, přibalili učebnici francouzštiny a chytáte se za prací do Francie? Abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením a neocitli se bezbranní na trhu práce je nutné získat základní znalosti o podmínkách výkonu práce ve Francii a o francouzské pracovní legislativě.
 

Povolení k pobytu

Pokud chcete zůstat ve Francii více než tři měsíce budete potřebovat povolení k pobytu (carte de séjour). Žádost se podává osobně na prefektuře, radnici nebo úřadu policie v místě pobytu a je nutné předložit cestovní pas, doklad o ubytování a pracovní povolení.
Rodinní příslušníci potřebují k žádosti o povolení pobytu doložit totožnost (cestovní pas) a dokument prokazující jejich rodinný poměr nebo závislost na pracovníkovi.

Pracovní smlouva „Contrat du travail“

Podle francouzského zákoníku práce „Code du travail“ smlouva nemusí existovat v písemné podobě. Můžete pracovat bez písemné smlouvy, ale v žádném případě nezačínejte bez pracovního povolení. Riskujete obvinění z nelegální práce.
Smlouva je vždy vypracována  minimálně ve dvou exemplářích, z nichž jeden zaměstnanec musí obdržet do dvou dnů po nástupu do práce. Zaměstnanec-cizinec má právo požádat o překlad pracovní smlouvy do jemu srozumitelného jazyka.
Smlouva by měla obsahovat následující informace: vykonávanou funkci, profesní kvalifikaci, mzdové ohodnocení, délku výpovědní lhůty a délku zkušební doby. Další informace mohou být doplněny dohodou mezi zaměstnancem a  jeho zaměstnavatelem, jako například slib nekonkurenčního jednání (clause de non concurrence) nebo zvláštní úprava pracovní doby.
V pracovní smlouvě není možné ustanovit podmínky, které jsou pro zaměstnance méně výhodné než ustanovení kolektivní smlouvy nebo pracovního zákona. Tento princip „ordre public social“ nebo sociálně-veřejný pořádek a je důležitý prvek ochrany zaměstnanců pracovním právem.
Jaký typ pracovní smlouvy preferovat?
Ve Francii existuje 16 typů pracovní smlouvy. Kompletní seznam existujících typů smluv najdete zde.

Smlouva na dobu neurčitou CDI „Contrat a durée indeterminée

Výhodou této smlouvy pro zaměstnance je přísně upravená procedura výpovědi zaměstnavatelem. Výpověď musí uvádět důvod, který je předem vymezený zákonem. Musí se jednat o „důvod skutečný a vážný“ (cause réelle et sérieuse) a nemohou být v žádném případě použity ke zdůvodnění výpovědi následující důvody: politické smýšlení, pracovní úraz nebo nemoc z povolání, těhotenství atd.
Pokud zaměstnavatel plánuje vaši výpověď, musí vás o tom informovat během osobního setkání, na které vás pozve doporučeným dopisem. Od obdržení tohoto dopisu běží tzv. výpovědní lhůta, během které zaměstnanec ještě pracuje v podniku, a která trvá měsíc pokud zaměstnanec pracoval v podniku po dobu 6 měsíců až 2 let, nebo dva měsíce pokud zaměstnanec pracoval v podniku více než 2 roky.

Smlouva na dobu určitou CDD „ Contrat a durée déterminée“

Smlouva na dobu určitou může být uzavřena jen v některých případech, které stanoví zákon:

sezónní práce nebo povolání, jejichž povaha vylučuje CDI. Seznam těchto povolání je obsažen v kolektivní smlouvě a ministerských vyhláškách.
zástup dočasně nepřítomného zaměstnance  z důvodu nemoci, či dovolené
zástup na místo, na které se hledá vhodný kandidát na CDI
odpověď na dočasné zvýšení podnikové aktivity

Délka CDD je upravena zákonem na maximálně 18 měsíců. Výjimky ovšem existují, jako například když se nemoc zastupovaného kolegy prodlouží atd. Smlouva na dobu určitou by měla obsahovat datum svého ukončení. Pokud zaměstnanec pokračuje s prací v podniku i po vypršení tohoto data, jeho smlouva se automaticky mění na smlouvu na dobu neurčitou CDI.
Po ukončení CDD zaměstnavatel nemůže uzavřít okamžitě a na to samé místo jinou CDD. Pokud se tak stane tato CDD bude soudem překvalifikována na CDI, aby se vyhnulo zneužití  CDD v případech, kdy by byl zaměstnanec lépe chráněn smlouvou na dobu určitou.

Smlouva o novém zaměstnání CNE „Contrat nouvelle embauche“

Jedna z posledních reforem francouzského pracovního práva přinesla tzv. "smlouvu o novém zaměstnání. Jedná se o smlouvu, která má za účel stimulovat podniky s méně než 20 zaměstnanci k nabírání nových pracovních sil, především díky zjednodušení ukončení pracovního poměru.

Jedná se o smlouvu na dobu neurčitou, která může být během dvou let od svého uzavření písemnou formou ukončena každou ze stran bez udání důvodu, pouze posláním doporučeného dopisu. Pokud je poměr ukončen zaměstnavatelem, tento musí poskytnout zaměstnanci výpovědní lhůtu. Ta trvá 2 týdny v případě, že zaměstnanec pracuje v podniku méně než 6 měsíců a jeden měsíc pokud pracuje déle. Zaměstnanec má v tomto případě také právo na odstupné ve výši 8 % celkové výše hrubé mzdy zaplacené od počátku pracovního poměru.

Práva zaměstnance

mzda, pracovní doba - minimální zákonná mzda (SMIC) je ve Francii stanovená na 8,44 eur za hodinu, nebo 1280 euro měsíčně při práci na plný úvazek. Pracovní doba je limitována na 35 hodin týdně.
placená dovolená - zaměstnanec má nárok na 5 týdnů dovolené v roce. Hlavní dovolená musí výt čerpána v rozsahu minimálně 12 dnů.
mateřská dovolená - trvá 16 týdnů, z nichž 6 je uděleno před porodem a 10 po porodu. Reforma z roku 2007 umožňuje těhotné ženě požádat, se souhlasem lékaře, o přesun maximálně 3 týdnů z dovolené před porodem do období po porodu. Mateřská dovolená může být také na přání ženy zkrácena, nicméně platí povinnost přerušení práce v období 8 týdnů z nichž 6 musí být po porodu.

Daň z příjmu „Impot sur le revenu“

Pokud zaměstnanec zůstane v zemi déle než 6 měsíců musí odvádět ve Francii daň z příjmu „Impot sur le revenu“ IR. Pracovník ji platí sám na základě daňového přiznání, které obdrží v únoru následujícího roku.

Od roku 2005 je rozeslané daňové přiznání už vyplněné automatickým systémem daňového úřadu, kterým tento sdílí společné databáze se Zdravotní pojišťovnou, úřadem práce a dalšími veřejnými institucemi. Doporučuje se pečlivě zkontrolovat správnost uvedených údajů. Platba IR může být prováděna měsíčně nebo ve 3 ročních splátkách. Daň z příjmu se počítá z čisté mzdy a pohybuje se v průměru okolo 28%.

Sociální pojištění „Sécurité sociale“

Zaměstnanec je rovněž povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění „Sécurité sociale“, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy, průměrná výše je 23 %. Z povinného sociálního pojištění se hradí jen část nákladů zdravotní péče (max. 70 % z ceny lékařského ošetření), proplácení léků, rehabilitací, zubní a lázeňské péče je ještě nižší. Proto je vhodné dokoupit si doplňkové komerční připojištění.

Před návratem do ČR

Po ukončení pracovního poměru ve Francii je dobré si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). O jeho vydání je možné požádat osobně ale i korespondenčně na adrese:
Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP)
14, rue de Mantes, BP 50, 92703 Colombes Cedex, Tel: +33 1 46 52 97 00

Článek zveřejněn ve spolupráci s portálem www.jazyky.com.
 
Související články
Bohatý český bezdomovec
Sběr vína s francouzskými cikány
Související odkazy
Informace Ministerstva práce ve Francii
Francouzský úřad práce
Zdravotní pojišťovna
Okresní ředitelství práce a zaměstnání
 
 
Přečteno 15473x
 
 
 
 
Poslat odkaz
Tisk
Zpět
Inzerce | O nás | Tištěná verze
KLUB KALiMERA
jméno:
heslo:
Přidat článek
Chcete se přidat?
Střípky
Běžky pro turisty i aktivní sportovce - podle čeho vybírat a jaké si koupit?Jak připravit své nové běžkyKontakty na horskou službu
Komerční sdělení
Vybavení na běžky - lyže, boty, hole, bundy, termoprádlo
Štěrba nabízí: